Вступні іспити на Програму (2021):

1. Єдиний вступний іспит з англійської мови

2. Фахове вступне випробування:

– Письмовий іспит зі спеціальності

– Співбесіда, що включає презентацію абітурієнтом творчого доробку та обговорення мотиваційного листа.

Фахове вступне випробування за спеціальністю журналістика передбачає перевірку базового рівня знань абітурієнта про ЗМІ та основні журналістські жанри, володіння сучасною професійною термінологією,  вміння працювати з інформацією, чітко і грамотно викладати свої думки, орієнтуватися в новинному просторі країни та світу. Фахове вступне випробовування має засвідчити належний рівень володіння абітурієнтом  українською та англійською мовами,   необхідний у подальшій професійній діяльності.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ ДО НАУКМА (МАГІСТЕРІУМ)

Вступ до НаУКМА на магістерські програми відбувається за таким графіком:

11 травня – 3 червня (до 18-00) – реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

22 червня – 25 червня (до 18-00) – Прийом заяв і документів осіб, які вступають на основі вступних
іспитів (для осіб, зазначених в п.13 розділу VIII Правил прийому)

30 червня – Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та
проведення відповідного вступного іспиту в НаУКМА

з 01 липня – Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів

15 липня – 23 липня (до 18-00) – Прийом заяв і документів від вступників, які беруть участь у
конкурсному відборі за результатами ЄВІ

15 липня – 22 липня (18-00) – Прийом заяв і документів від вступників, які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб і беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з англійської мови в НаУКМА (тільки в паперовій формі)

23 липня – Проведення вступного іспиту з англійської мови

26 липня – 28 липня – Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМА

Детальніша інформація про дати вступних випробувань буде повідомлена додатково.

Вартість навчання на контрактній формі навчання на 2021-2022 навчальний рік: 45 500 грн.

 

——

Окрім загальних вимог щодо документів, визначених приймальною комісією для всіх спеціальностей, на програму «Журналістика» потрібно подати мотиваційний лист та творчий доробок.

Мотиваційний лист та творчий доробок абітурієнти магістерської програми «Журналістика» не пізніше ніж за три робочі дні до початку випробувань мають надіслати на електронну адресу голови Екзаменаційної комісії Вікторії Романюк (viktoria.romaniuk@ukma.edu.ua).

 Мотиваційний лист повинен розкрити причини вибору магістерської програми “Журналістика” в НаУКМА, наявні знання, навички та досвід необхідні для успішного опанування програми, професійні та освітні цілі вступу на програму (чого абітурієнтка/абітурієнт планують навчитися, які їх кар’єрні плани після закінчення програми та як навчання в Могилянській школі журналістики допоможе в здійсненні цих планів). Під час співбесіди абітурієнт(ка) має коротко розповісти про свою мотивацію та цілі, продемонструвавши здатність грамотно та логічно викладати думки та наявні знання про професію журналіста і контекст медіавиробництва в Україні та світі. 

Творчий доробок абітурієнта – це його/її власні індивідуальні роботи,  що мають безпосереднє відношення до журналістики і були оприлюднені (з чіткими вихідними даними того медіа, для якого їх було виконано)  через засоби масової комунікації  (газети, журнали, інтернет, радіо, телебачення), а також фотографії та відеороботи, що були підготовлені абітурієнтом, але раніше не публікувалися і не демонструвалися. Художні друковані чи аудіовізуальні твори  до розгляду не приймаються. 

 

Іспити:

Письмовий іспит зі спеціальності спрямований на виявлення здібностей абітурієнта, вміння швидко орієнтуватися у новинній проблематиці, аналізувати та робити висновки, розкривати навички написання текстів у журналістських жанрах (зокрема, у жанрі новини). Іспит проходить в аудиторії. Творчі завдання, аналогічні реальним редакційним, потрібно виконати протягом 3-х годин. Слід звернути увагу на те, що головне у письмовому іспиті – не теорія, а практика. Тому бажаним для абітурієнта є знайомство з роботою редакції (газети, теле- чи радіостудії) до вступних іспитів.

Програму вступних випробувань і критерії оцінювання можна переглянути тут.

Співбесіда.

Співбесіда проводиться у формі запитань-відповідей (не більше п’яти) щодо професійного доробку абітурієнта в галузі журналістики та обговорення мотивації до вступу. Також абітурієнт має обрати один матеріал із творчого доробку та детально описати процес його створення, складнощі, які виникали, та шляхи їх подолання.

Тривалість співбесіди з кожним абітурієнтом – до 20 хв.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

  1. Бондаренко О., Буткевич М., Федорович І. Мова ворожнечі та ЗМІ: міжнародні стандарти і підходи // https://issuu.com/socialactioncentre/docs/mova_vorog
  2. Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посіб. – К. : АУП, 2004. – 262 с.
  3. Гендер для медій. Підручник з гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей.  Ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової. – К.: Критика, 2017. – 215 с.
  4. Дивовижно й моторошно: п’ять технологічних тенденцій, що змінюють медіа // http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/divovizhno_y_motoroshno_pyat_tekhnologichnikh_tendentsiy_scho_zminyuyut_media/
  5. Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації // http://www.osce.org/uk/ukraine/254531?download=true
  6. Крістіанс К., Факлер М., Річардсок К. Б. та ін. Медіяетика: практичні випадки та моральні міркування. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. – 592 с.
  7. Крэйг Р. Интернет-журналистика: работа печальная-листа и редактора в новых СМИ / [пер. с англ. А.Ищен-ка]. – М.: ИД «Киево-Могилянская академия», 2007. – 324 с.
  8. Ла Рош, фон Вальтер. Вступ до практичної журналістики. –  К. : АУП, 2005. –  229 с.
  9. Новинна грамотність. Онлайн-курс / Заг.ред. Дуцик Д., Тарадай Д. // https://video.detector.media/special-projects/novynna-gramotnist-i22
  10. Посібник з верифікації. Ред. Крейг Сільверман // https://verificationhandbook.com/book_ua/
  11. Сидорук Ф., Хоменок О. Журналістські розслідування: основи. https://video.detector.media/courses/zhurnalistski-rozsliduvannya-osnovy-i14
  12. Goldstein N. The Associated Press Stylebook and Briefing on Media Law. – Basic Books, 2004. – 378 p.
  13. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. – The MIT Press, 1994. – 392 p.
  14. Randall D. The Universal Journalist. – Pluto Press, 2000. – 225 p.
  15. Trust in ethical journalism. Edit. by Aidan White, Chris Elliott // https://ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/uploads/2018/04/EJN-Trust-in-Ethical-Journalism.pdf

ВАЖЛИВО! Усі документи подаються до Приймальної комісії НаУКМА за адресою вул. Іллінська, 9 (Культурно-мистецький центр НаУКМА). Контакти Приймальної комісії: (044) 425-60-22, vstup@ukma.edu.ua, робочі години: понеділок-п’ятниця з 9-00 до 17-00

21 квітня відбувся День відкритих дверей у Могилянській школі журналістики. Відеозапис можна переглянути тут.