Марія Тетерюк

Старший викладач

КОНТАКТ

Amer2me@gmail.com

ОСВІТА

2013 – до сьогодні: Автономний Університет Барселони (UAB), Іспанія, Факультет аудіо- візуальних комунікацій, PhD програма «Зміст комунікації в цифрову добу». Тема дослідження: «Репрезентації політичних дискурсів про права ЛГБТ в українських онлайн-виданнях до і після Євромайдану»

2011 – 2014: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет соціальних наук і соціальних технологій, Кафедра журналістики, PhD програма «Масові коммунікації». Тема дослідження: «Репрезентації політичних дискурсів про права ЛГБТ в українських онлайн-виданнях до і після Євромайдану»

2009 – 2011: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет гуманітарних наук, Кафедра культурології. Магістр культурології, диплом з відзнакою.

2008 – 2009: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет соціальних наук і соціальних технологій, Кафедра зв’язків з громадськістю. Сертифікатна програма «Public Relations: Теорія та практичне застосування»

2005 – 2009: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Факультет гуманітарних наук, Кафедра культурології. Бакалавр культурології.

ДОСВІД РОБОТИ

2015 – до сьогодні: Старша викладачка Національного університету «Києво-Могилянська академія», Факультет соціальних наук та соціальних технологій, Могилянська школа журналістики. Курси: “Теорії медіа досліджень”, “Теорії і методи аналізу дискурсу”.

2010 – 2015: Центр кінематографічних студій НаУКМА, написання і редагування статей для журналу “Кіно-Театр”; співупорядник бібліографічного покажчика журналу «Кіно-Театр» (1995 – 2009), Київ, 2010.

АКАДЕМІЧНІ ВІДЗНАКИ ТА СТИПЕНДІЇ

Січень, 2016 — червень: стипендія “Україна в Європейському діалозі”, тимчасовий молодший науковий співробітник в Інституті гуманітарних досліджень (IWM)

2016: Відень. Проект: “Політичний дискурс про права ЛГБТ в Україні до і після Євромайдану”

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

Червень, 2014 — липень, 2015: Європейська обсерваторія журналістики (EJO), проект “Висвітлення конфлікту в Україні в вибраних європейських країнах (Албанія, Чехія, Латвія, Польща, Румунія, Сербія, Україна); кількісне кодування та інтерпретація результатів.

КОНФЕРЕНЦІЇ

6 червня, 2016: Конференція “Дисиденти: Розширяючи межі політичного”, Інститут гуманітарних досліджень (IWM), Відень, Австрія. Доповідь: “Змішані методи в дослідженнях дискурсу: поєднання теорії дискурсу та кількісного контент-аналізу”

10-12 жовтня, 2013: Воркшоп «Демократизація пост-комуністичної держави? Альянси низових рухів та політичних еліт в сучасній Україні». Кафедра соціології Інституту східноєвропейських досліджень, Вільний університет, Берлін, Німеччина. Доповідь «Рамкування «зовнішніх стимулів» до подолання дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації в українському політичному дискурсі: кейс законопроекту № 2342»

27 квітня, 2013: Перша міжнародна конференція для бакалаврів, магістрів та аспірантів, Кавказький міжнародний університет, Тбілісі, Грузія. Доповідь: «Жанр в дослідженнях дискурсу: Використання жанрово-тематичної структури в аналізі дискурсивних стратегій»

19-20 квітня, 2013: Перша міжнародна наукова конференція для студентів та молодих учених «Гендер PRO», Харківський Національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди. Доповідь: «Конструювання сексуальних норм в друкованих та онлайн виданнях: методологічний огляд»

24-27 вересня, 2012: Міжнародна наукова конференція «Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорії і практики». Кафедра культурології НаУКМА, Київ. Доповідь: «Жіноче тіло як політичний інструмент: акції FEMEN в українській пресі».

12 березня, 2010: Міжнародна наукова конференція «Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання», Доповідь «Українське кіно 1990-х. Досвід міжнародного співробітництва», Центр кінематографічних студій НаУКМА, Київ

Дослідницькі інтереси: дискурс-аналіз, фрейм-аналіз, влада, ідеологія, медіа та громадська думка, роль медіа в політичних процесах, сексуальні права та громадянство, права людини, теорії і методи медіа досліджень, теорії і методи аналізу дискурсу