Основи економічної журналістики

Студенти знайомляться з ключовими економічними поняттями, тенденціями сучасної української та світової економіки, як у галузевому розрізі, так і з точки зору базових принципів функціонування різних учасників економічної «екосистеми». Розглядаються головні теми, що стають предметом уваги ЗМІ у цих сферах незалежно від спеціалізації, серед яких – функціонування банківської системи, сфери державних фінансів, агропромислового комплексу, енергетики, сектору нерухомості, ІТ-технологій, а також покращення інвестиційного клімату, податкова, соціальна політиці. В рамках гостьових лекцій журналісти та експерти дають поглиблений аналіз цих галузей і розкривають особливості їх медіа представлень. Для підготовки власних матеріалів студенти мають навчитися користуватися відкритими урядовими і неурядовими базами даних, аналізувати статистичні показники, мати навички роботи із системами контролю державних закупівель, реєстрами власності, іншими розслідувальницькими інструментами. За підсумками курсу студенти готують індивідуальний журналістський проект.

Викладачі

Олексій Набожняк