ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ ДО НАУКМА (МАГІСТЕРІУМ)

Вступні іспити на магістерську програму з журналістики (2019 рік):

  • Іспит з англійської мови (проводиться не в МШЖ, для складання іспиту потрібно зареєструватися заздалегідь – див. Етапи вступної кампанії та Умови вступу до магістеруму НаУКМА)
  • Письмовий іспит зі спеціальності
  • Презентація творчих доробків
  • Додатковий фаховий іспит у формі співбесіди для тих, хто вступає на основі бакалаврського ступеня з іншої, ніж журналістика, спеціальності

Важливо! Умови вступу для випускників бакалавратів журналістики та випускників інших спеціальностей різняться!

Етапи вступної кампанії:

13 травня – 03 червня до 18:00 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 24 травня

Прийом заяв на складання додаткових фахових випробувань (для абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня, здобутого за іншою спеціальністю)

27 травня, 10:00

Складання додаткового вступного випробування  на спеціальність “Журналістика” (місце проведення: корпус 4, аудиторія 409).

2 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного іспиту в НаУКМА

10 липня – 23 липня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного випробування з іноземної мови та фахового вступного випробування

22 липня – 23 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які з поважних причин пропустили додаткові фахові випробування у травні (за рішенням Приймальної комісії, за наявності документально підтверджених поважних причин пропуску)

24 липня – 26 липня

Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМА

Не пізніше 05 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

10 серпня до 18:00

Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням

20 серпня до 18:00

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

——

Окрім загальних вимог щодо документів, визначених приймальною комісією для всіх спеціальностей, на програму «Журналістика» потрібно подати:

Анкету вступника – можна заповнити в електронному вигляді, роздрукувати і здати в Приймальну комісію, (для цього необхідно встановити одну з останніх версій Adobe Reader), або роздрукувати бланк Анкети звідси і заповнити вручну. Електронну версію необхідно надіслати на електронну адресу – info@j-school.kiev.ua

Творчий доробок. Приймаються лише власні індивідуальні роботи, що мають безпосередній стосунок до журналістики, які були оприлюднені через засоби масової комунікації – в газетах, журналах, інтернеті, на радіо та на телебаченні, а також фотографії та відеороботи, що були підготовлені абітурієнтами, але не були показані чи опубліковані. Крім відеоробіт та фотографій, усі інші види доробків мають бути оприлюдненими через медіа (в тому числі он-лайнові) та мати чіткі вихідні дані того медіа, для якого ця робота була виконана. Також в якості творчого доробка може подаватися наукові дослідження (наприклад, бакалаврські кваліфроботи), що відображають наукові інтереси абітурієнта. Творчий доробок повинен проілюструвати приймальній комісії журналістські здібності та зацікавлення абітурієнта. Це випливає з концепції журналістської освіти НаУКМА: на маґістерську програму зараховуються ті абітурієнти, які вже обрали для себе фах журналіста. За представленою роботою, професійними та науковими інтересами абітурієнта передбачена захист доробків (співбесіда).

Творчий доробок можна надати у вигляді: друкованому або електронному (флешка, CD або DVD). По оголошенню результатів вступних випробувань протягом місяця всі носії за вимогою абітурієнта можуть будуть повернуті.

Іспити:

Письмовий іспит зі спеціальності спрямований на виявлення здібностей абітурієнта, вміння швидко орієнтуватися у новинній проблематиці, аналізувати та робити висновки, розкривати навички написання тексту в різних журналістських жанрах (новина, нарис, репортаж). Іспит проходить в аудиторії. Творчі завдання, аналогічні реальним редакційним, потрібно виконати протягом 3-х годин. Слід звернути увагу на те, що головне у письмовому іспиті – не теорія, а практика. Тому бажаним для абітурієнта є знайомство з роботою редакції (газети, теле- чи радіостудії) до вступних іспитів.

ПРИКЛАДИ письмового іспиту за 2010 рік:
▪  варіант перший (PDF, 275Kb)
▪  варіант другий (PDF, 240Kb)

ПРИКЛАДИ письмового іспиту за 2011 рік:
▪  варіант перший (PDF, 241Kb)
▪  варіант другий (PDF, 285Kb)

Презентація творчих доробків (cпівбесіда).
Проводиться у формі запитань-відповідей у тематичному руслі творчого завдання письмового іспиту зі спеціальності та професійного доробку абітурієнта в галузі журналістики.

Метою презентації є виявлення професійної орієнтації та психологічної придатності абітурієнта до праці у цій галузі.

Оцінюватимуться: загальна комунікабельність; орієнтування у специфіці журналістської професії;
вміння знайти вихід з конфліктної ситуації; досягнення професійного успіху (виконання завдання);
особиста вмотивованість щодо вибору професії журналіста;спроможність довести свою точку зору.

ВАЖЛИВО! Усі документи подаються до Приймальної комісії НаУКМА за адресою вул. Іллінська, 9 (Культурно-мистецький центр НаУКМА). Контакти Приймальної комісії: (044) 425-60-22, vstup@ukma.edu.ua, робочі години: понеділок-п’ятниця з 9-00 до 17-00

Також запитання щодо вступу можна адресувати заступниці директора Могилянської школи журналістики Вікторії Романюк: 0962873848