Теорії медіа-досліджень

Курс присвячено розгляду теорій, що найчастіше застосовуються в сучасних медіа-дослідженнях. Програма курсу складається з трьох модулів відповідно до трьох основних галузей медіа-досліджень: медіа-виробництва, медіа-текстів та медіа-впливу. Розгляд теорій включатиме знайомство з їх основними концептами та засновками, сферою застосування, обмеженнями, способами операціоналізації теоретичних понять для кількісних та якісних досліджень та прикладами практичного застосування теорій в медіа-дослідженнях. Окрему увагу буде приділено зв’язку медіа та влади в суспільстві та ролі медіа в соціальних перетвореннях. Метою курсу є навчити студенток та студентів використовувати теорії на всіх етапах дослідження (для постановки дослідницьких проблем, інтерпретації даних та пояснення результатів), а також осмислювати власну професійну журналістську практику, її соціальне значення та політичний вплив за допомогою медіа теорій. Це також передбачає вміння знаходити та критично опрацьовувати наукову літературу; дистанціюватися від власної журналістської практики та критично рефлексувати над нею.

Викладачі