Основи герменевтики

Курс є необхідною частиною вивчення теорій інтерпретацій та масових комунікацій. Він має важливе значення для теоретичної підготовки в медіа дослідженнях, розвитку дослідницьких навичок, вивчення герменевтичного феномену, розгляду основних інтелектуальних дискусій в європейській історії у філософському та масово-комунікаційному контекстах. Студенти матимуть можливість набути належний читацький досвід, також здатність використовувати філософські концепції для досягнення розуміння та формування їхньої власної точки зору на різні герменевтичні теми. Після опанування курсу студенти мають знати: (1) Основи теорії інтерпретації в їхньому історичному розвитку; (2) практичні можливості філософської герменевтики; (3) основи комунікативної філософії. Студенти також повинні вміти: використовувати філософські концепції у полемічному контексті; формулювати й відстоювати свою точку зору; мислити критично, оцінюючи різні джерела і повідомлення; знаходити розуміння, саморозуміння і взаєморозуміння, а також писати добре структуровані й належним чином представлені наукові тексти.

Викладачі

Сергій Квіт