Правове забезпечення діяльності ЗМІ

Завданням курсу  є  ознайомлення студентів з призначенням  та функціями права, міжнародними стандартами свободи  слова та  свободи обігу інформації, роллю та відповідальністю преси в демократичному суспільстві, гарантіями захисту інтелектуальної власності, змістом прав, обов’язків та привілеїв журналістів, правовими засадами функціонування друкованих, електронних медіа, особливостями Інтернет журналістики та проведення журналістських розслідувань. По завершенні програми курсу студенти повинні орієнтуватися у сфері українського  інформаційного законодавства, у своїй професійній діяльності, проявляти  повагу до прав фізичних осіб та законних інтересів комерційних компаній. Вміти: розпізнавати потенційні правові ризики, відмежовувати законну професійну діяльність від протиправної  поведінки, ідентифікувати загрози на порушення трудових і професійних прав з боку роботодавців, користуватися правовими можливостями захисту своїх професійних прав від протиправних обмежень з боку посадових осіб державних та місцевих  органів влади.

Викладачі

List of the course tutors

Ben Smith

Architecture Student

Luiza Johansson

Interior Architect

Susan Barnett

Architecture Student