Текст в епоху мультимедіа

На цьому практично орієнтованому курсі можна довідатися про те, як трансформувався текст в епоху мультимедіа, які нові формати популярні, чому вміння писати (зокрема правильно структурувати свої думки) не втрачає актуальності навіть в час “згасання” друкованих ЗМІ та розквіту онлайн-журналістики. Окрім того, щороку подається актуальна інформація про стан ринку українських медіа та про нові підходи до організації роботи в редакціях. Студенти зможуть познайомитися з основними інформаційними та публіцистичними жанрами, які сьогодні використовуються в друкованих та онлайн-медіа. Після опанування курсу студент повинен вміти: організовувати і планувати свою журналістську роботу; знаходити відповідні теми та ракурси для матеріалів, враховуючи поточні події та контекст; виявляти основну/необхідну інформацію; збирати інформацію швидко; вміти працювати з джерелами інформації; аналізувати зібрану інформацію; викладати інформацію в ефективній журналістській формі, доступно і грамотно; знати професійні та етичні стандарти і вміти їх застосовувати; розуміти роль журналістики в суспільстві.

Викладачі

Діана Дуцик

Заступник директора Могилянської школи журналістики, Кандидат філологічних наук, доцент.