Філософія комунікації

Курс пропонує огляд внеску, який зробили філософи 20-го століття в сучасну теорію комунікації. У ньому розглядаються основні положення філософських проектів та їхній вплив на розуміння комунікації як поняття. Курс охоплює наступні теми: екзистенційна комунікація (Карл Ясперс), феноменологія комунікації (Едмунд Гуссерль, Альфред Шюц), культура і комунікація, теорія знаків і символів (Ернст Кассірер, Сьюзен Лангер, Едмунд Ліч, Карл Ясперс), структури комунікації – від структуралізму до постструктуралізму (Жак Лакан, П’єр Бурдьє), герменевтика (Ганс-Георг Гадамер, Поль Рікер), критична теорія комунікації – раціональність, дискурс, комунікативна дія, публічна сфера (Юрґен Габермас), комунікація і соціальні системи (Ніклас Луман), комунікація в постмодернізмі (Жан Бодрійяр).

Викладачі

Жанна Безп’ятчук

Старший викладач