Теорія медіа культури

Метою курсу є ознайомлення студентів з головними теоріями культурологічного підходу до вивчення медіа, сучасними тенденціями розвитку медіакультури у світі, а також опанування ними практичних навичок аналізу медійних текстів. Після завершення курсу студент повинен знати: основні теоретичні підходи до розуміння та вивчення медіакультури, концепти культурологічного підходу, методи аналізу артефактів медіа культури. Необхідно вміти: порівняти основні підходи до розуміння медіакультури, застосовувати знання теорій та концептів для аналізу конкретних випадків та артефактів медіакультури, критично аналізувати продукти журналістської діяльності та медіа простору загалом, а також спланувати та виконати самостійний дослідницький проект.

Викладачі

Дарія Орлова

Координатор PhD програми з масових комунікацій