Вступні іспити на Програму (2017 рік):

  • Іспит з англійської мови
  • Письмовий іспит зі спеціальності
  • Презентація творчих доробків

Розклад вступних випробувань:

Презентація творчого доробку: 25 липня 2017 року, 9:00, аудиторії 4-409, 4-401

Іспит зі спеціальності: 31 липня 2017 року, 9:00, аудиторії 4-409, 4-401

Англійська мова: 28 липня 2017 року, 9-00, місце проведення уточнюйте у приймальній комісії (+38 044 425-60-22, +38 044 425-54-17)

Документи приймаються з 17 по 24 липня 2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 9, Культурно-Мистецький Центр НаУКМА (див. на мапі).

Детальніше про роботу приймальної комісії – на сайті НаУКМА

Окрім загальних вимог, визначених приймальною комісією для всіх спеціальностей, на програму «Журналістика» потрібно подати:

Анкету вступника – можна заповнити в електронному вигляді, роздрукувати і здати в Приймальну комісію, (для цього необхідно встановити одну з останніх версій Adobe Reader), або роздрукувати бланк Анкети звідси і заповнити вручну. Електронну версію необхідно надіслати на електронну адресу – info@j-school.kiev.ua

Творчий доробок. Приймаються лише власні індивідуальні роботи, що мають безпосередній стосунок до журналістики, які були оприлюднені через засоби масової комунікації – в газетах, журналах, інтернеті, на радіо та на телебаченні, а також фотографії та відеороботи, що були підготовлені абітурієнтами, але не були показані чи опубліковані. Крім відеоробіт та фотографій, усі інші види доробків мають бути оприлюдненими через медіа (в тому числі он-лайнові) та мати чіткі вихідні дані того медіа, для якого ця робота була виконана. Також в якості творчого доробка може подаватися наукові дослідження (наприклад, бакалаврські кваліфроботи), що відображають наукові інтереси абітурієнта. Творчий доробок повинен проілюструвати приймальній комісії журналістські здібності та зацікавлення абітурієнта. Це випливає з концепції журналістської освіти НаУКМА: на маґістерську програму зараховуються ті абітурієнти, які вже обрали для себе фах журналіста. За представленою роботою, професійними та науковими інтересами абітурієнта передбачена захист доробків (співбесіда).

Творчий доробок можна надати у вигляді: друкованому або електронному (флешка, CD або DVD). По оголошенню результатів вступних випробувань протягом місяця всі носії за вимогою абітурієнта можуть будуть повернуті.

Іспити:

Письмовий іспит зі спеціальності спрямований на виявлення здібностей абітурієнта, вміння швидко орієнтуватися у новинній проблематиці, аналізувати та робити висновки, розкривати навички написання тексту в різних журналістських жанрах (новина, нарис, репортаж). Іспит проходить в аудиторії. Творчі завдання, аналогічні реальним редакційним, потрібно виконати протягом 3-х годин. Слід звернути увагу на те, що головне у письмовому іспиті – не теорія, а практика. Тому бажаним для абітурієнта є знайомство з роботою редакції (газети, теле- чи радіостудії) до вступних іспитів.

ПРИКЛАДИ письмового іспиту за 2010 рік:
▪  варіант перший (PDF, 275Kb)
▪  варіант другий (PDF, 240Kb)

ПРИКЛАДИ письмового іспиту за 2011 рік:
▪  варіант перший (PDF, 241Kb)
▪  варіант другий (PDF, 285Kb)

Іспит з англійської мови передбачає перевірку практичного володіння англійською мовою на рівні бакалаврських програм; оцінювання знань і навичок, здобутих бакалаврами (спеціалістами) в результаті успішного засвоєння курсу англійської мови. Письмовий тест з англійської мови складається з трьох розділів:

1. Listening Comprehension – перевіряє уміння абітурієнта сприймати на слух інформацію монологічного або діалогічного характеру (визначення основної ідеї, вилучення конкретної інформації).
2. Reading Comprehension – перевіряє знання нормативної граматики та лексики рівня Upper-Intermidiate Level.
3. Writing передбачає написання невеликого тексту (10 – 15 речень) на запропоновану тему, що перевіряє уміння грамотно і логічно викладати власну думку. Абітурієнт повинен мати уявлення про структуру (Introduction, Body, Conclusion) та типи письма (Narrative, Persuasive, Cause and Effect, Comparison and Contrast).

Рекомендована література:

Raymond Murphy. English Grammar in Use (Intermediate Level).
Headway Intermadiate (Students Book + Workbook).
The Heinemann English Grammar.
Michael Vince. First Certificate Language Practice.

VI. Презентація творчих доробків (Співбесіда).
Проводиться у формі запитань-відповідей у тематичному руслі творчого завдання письмового іспиту зі спеціальності та професійного доробку абітурієнта в галузі журналістики.

Метою презентації є виявлення професійної орієнтації та психологічної придатності абітурієнта до праці у цій галузі.

Оцінюватимуться: загальна комунікабельність; орієнтування у специфіці журналістської професії;
вміння знайти вихід з конфліктної ситуації; досягнення професійного успіху (виконання завдання);
особиста вмотивованість щодо вибору професії журналіста;спроможність довести свою точку зору.

Постав питання викладачам та студентів Могилянської школи журналістики про вступ і навчання прямо на Facebook або за телефоном – (044) 463-77-02